Logo
niedziela, 22 maja 2022
św. Mikołaja Cudotwórcy, Arcybiskupa Miry Licejskiej
Znajdujesz się na: Strona główna
Nagrody Paschalne w Prawosławnej Diecezji Białostocko – Gdańskiej

Nagrody Paschalne w Prawosławnej Diecezji Białostocko – Gdańskiej

Z okazji święta Paschy Święty Sobór Biskupów PAKP, nagrodził duchownych diecezji białostocko-gdańskiej:  ihumeństwem: hieromnicha Pantelejmona (Karczewskiego) – Supraśl, palicą: ks. Radiona Kondraciuka – Orneta, protoijerejstwem: ks. Adama Jakuca – Białystok, ks. Mateusza Kiczko – Białystok. Z okazji święta Paschy JE Najprzewielebniejszy Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański, nagrodził duchownych diecezji białostocko-gdańskiej: złotym krzyżem: ks. Piotra Hanczaruka – Jaczno, kamiławką: ks. Dawida Bartoszuka  - Białystok, ks. Piotra Makala – Białystok, protodiakona Piotra Pietrowskiego – Supraśl, nabiedrennikiem: ks. Dawida Sulimę – Gdańsk.

Uroczystości w monasterze Zwiastowania Bogurodzicy w Supraślu

Uroczystości w monasterze Zwiastowania Bogurodzicy w Supraślu

7 kwietnia w dniu święta Zwiastowania Bogurodzicy, JE Najprzewielebniejszy Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański odprawił Boską Liturgię św. Jana Złotoustego w Monasterze Zwiastowania Bogurodzicy w Supraślu. W Liturgii uczestniczył także JE Najprzewielebniejszy Biskup Supraski Andrzej. Dzień wcześniej, wieczorem, Arcybiskup Jakub przewodniczył nabożeństwu Całonocnego czuwania w białostockiej Katedrze św. Mikołaja Cudotwórcy. Podczas uroczystej Liturgii Arcybiskup Jakub w imieniu św. Soboru Biskupów PAKP nagrodził hieromnicha Pantelejmona podnosząc go do godności ihumena. Arcybiskup Jakub w okolicznościowej homilii powiedział m.in. że dzień święta Zwiastowania Bogurodzicy jest nie jest dniem szczególnym tylko w supraskim monasterze, lecz w każdej parafii i w każdym domu. Bo każdy, kto wierzy w zmartwychwstałego Chrystusa i dąży do zbawienia, przyjmuje ten dzień jako początek procesu zbawienia. Maria kiedy dowiedziała się, że zostanie matką Mesjasza, przyjęła tę dobrą nowinę, ale ta dobra nowina skierowana była do wszystkich, nie tylko do niej. Bowiem Bóg dał swojego Syna, by każdy kto w niego uwierzy mógł żyć wiecznie. (…) Kontynuując Hierarcha podkreślił, iż żyjemy wiarą, że Jezus Chrystus przyszedł na świat aby oddać życie za każdego z nas. Jego przyjście miało miejsce w odległej dla nas historii, ale dotyczy nas wszystkich. Chrystus zwyciężając poprzez swoje zmartwychwstanie, jak pisał Apostoł Paweł, jako pierwszy zmartwychwstał spośród tych którzy umarli. Kończąc Arcypasterz pozdrowił braci supraskiego monasteru na czele z Biskupem Andrzejem, Radę parafialną oraz przybyłych wiernych Obecnie w monasterze supraskim trwają prace przy freskach w głównej świątyni ku czci Zwiastowania Bogurodzicy. Freski upiększają już ściany prezbiterium oraz nawy głównej. Ikonograficzne prace dobiegają końca w przedsionku. Ustawiony został także nowy ikonostas w którym na chwilę obecną umiejscowiono trzy duże ikony.   protodiakon Wiaczesław Perek fotoreportaż Sławomira Kiryluka i Pawła Nasuty (kliknij tutaj) videoreportaż (kliknj tutaj)

III Niedziela Wielkiego postu, Niedziela Krzyża

III Niedziela Wielkiego postu, Niedziela Krzyża

4 kwietnia w III Niedzielę Wielkiego postu, zwaną niedzielą Krzyża, JE Najprzewielebniejszy Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański odprawił Boską Liturgię św. Bazylego Wielkiego w białostockiej Katedrze św. Mikołaja. Tego samego dnia wieczorem Arcybiskup Jakub uczestniczył w nabożeństwie Wielkiej wieczerni połączonej z czytaniem akatystu ku czci Życiodajnego Krzyża. Natomiast dzień wcześniej, w sobotę wieczorem, Arcypasterz przewodniczył nabożeństwu Całonocnego czuwania, podczas którego na środek świątyni wyniesiony został Krzyż Pański. Nagranie audio homilii Arcybiskupa Jakuba poświęconej III Niedzieli Wielkiego postu, znajduje się na stronie diecezjalnego Radio „Orthodoxia” (kliknij tutaj) fotoreportaż (kliknij tutaj) protodiakon Wiaczesław Perek

Nowe dzwony w cerkwi w Ostrowie Północnym

Nowe dzwony w cerkwi w Ostrowie Północnym

5 kwietnia JE Najprzewielebniejszy Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański wizytował parafię Zaśnięcia Bogurodzicy w Ostrowie Północnym. Hierarcha poświęcił nowe cerkiewne dzwony oraz zapoznał się z bieżącymi pracami remontowymi świątyni. W słowie skierowanym do nielicznie zebranych w ostrowieckiej cerkwi, Arcybiskup Jakub powiedział m.in., że dzwony od momentu ich powstania pełniły szczególną rolę w parafiach prawosławnych. Informowały z wyprzedzeniem o rozpoczęciu się nabożeństw, podkreślały ważne ich momenty. Jak zauważył Arcypasterz, dziś każdy ma swój zegarek i funkcja informacyjna dzwonów nie jest już najważniejszą. Jednakże dzwony pozostały nieodłącznym wyposażeniem świątyni, jej upiększeniem. Arcybiskup Jakub nagrodził Listami pochwalnymi ludzi dobrej woli, dzięki którym możliwe zostało zakupienie nowych czterech dzwonów.   Dzieje miejscowości Ostrów rozpoczynają się najprawdopodobniej w XVI wieku. Wtedy też zapewne powstała prawosławna parafia. Brak jest historycznych źródeł opisujących fundację pierwszej cerkwi. Pierwsze pisemne wzmianki o parafii w Ostrowie pochodzą z 1852 roku, kiedy to wyświęcona została kolejna cerkiew. I wojna światowa dla parafii w Ostrowie przyniosła tragiczne zdarzenie. W wyniku działań wojennych spaliła się główna świątynia. Wśród parafian zachował się ustny przekaz, jakoby dziewiętnastowieczne dzwony udało się uratować, zakopując je gdzieś na parafialnych gruntach. Niestety po dzień dzisiejszy nie udało się ich odszukać. Budowa nowej parafialnej cerkwi możliwa był dopiero w latach powojennych. W latach międzywojennych na przeszkodzie stały ówczesne władze, które przyłączyły parafian w Ostrowie do parafii św. Jerzego w Jurowlanach. Obecna świątynia poświęcona została dopiero w 1952 roku. Dzięki staraniom wiernych zakupiono nowe dzwony, które służyły wiernym do minionego roku. W 2020 r. proboszcz parafii ks. Aleksander Klimuk wraz z Radą parafialną postanowili zakupić nowe dzwony.   protodiakon Wiaczesław Perek fotoreportaż Adama Matyszczyka (kliknij tutaj) retransmisja wydarzenia na stronie Radio Orthodoxia (kliknij tutaj) Historia parafii w Ostrowie na podstawie „ Cerkiewna własność ziemska na Białostocczyźnie w XV -XX wieku”. Ks. Grzegorza Sosny.

Wielkopostne rekolekcje duchowieństwa dekanatu białostockiego

Wielkopostne rekolekcje duchowieństwa dekanatu białostockiego

26 marca JE Najprzewielebniejszy Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański odprawił Boską Liturgię Uprzednio Poświęconych Darów w cerkwi Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Kożanach. W nabożeństwie uczestniczyli proboszczowie parafii znajdujących się na terenie miasta Białegostoku na czele z dziekanem okręgu białostockiego ks. mitratem Jerzym Boreczko. Podczas Liturgii śpiewał chór złożony z duchownych pod dyrygenturą lektora Miłosza Bogicza. Nabożeństwem zakończyły się dwudniowe rekolekcje duchowieństwa dekanatu białostockiego. protodiakon Wiaczesław Perek fotoreportaż (kliknij tutaj)

Abp Jakub i Bp Andrzej

JE Najprzewielebniejszy JAKUB (Kostiuczuk) Arcybiskup Białostocki i Gdański 

urodził się 22 października 1966 r. w Narwi. Ukończył Technikum Elektryczne w Białymstoku. W 1987 r. wstąpił do Monasteru Zwiastowania Bogurodzicy w Supraślu, gdzie przyjął pierwsze postrzyżyny zakonne i otrzymał z rąk JE Najprzewielebniejszego Sawy Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego święcenia diakońskie. W tym samym roku rozpoczął studia w Moskiewskiej Akademii Teologicznej w Siergijew Posadie, gdzie w 1992 r. obronił pracę magisterską.

Przeczytaj całą biografię

Biskupi i historia diecezji

Kościół prawosławny na północnej białostocczyźnie ma wielowiekową tradycję. Świadczą o tym historię poszczególnych parafii i monasterów. Jednym z najbardziej znaczących wydarzeń było powstanie monasteru w Supraslu w 1500 r., który wywarł duży wpływ na rozwój religijny i narodowiściowy mieszkanców białostocczyzny. W XVI w. powstają także  parafie w: Gródku,  Krynkach, Topilcu, Topolanach, Jałówce, Zabłudowie, Choroszczy, Sokółce, Wasilkowie na dzisiejszym białostockim osiedlu Dojlidy.

więcej