Najbliższe święta:
styczeń, luty, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
 
Aktualności:
2002, 2003
 
2003
styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień

Październik
 
VI edycja Wszechnicy Kultury Prawosławnej
 
Nowy numer "Wiadomości Prawosławnej Diecezji Białostocko-Gdańskiej"
 
25-lecie chirotonii ks. protojereja Piotra Charytoniuka

Wrzesień
 
Ukazała się „Monografia Żeńskiego Monasteru Narodzenia Przenajświętszej Bogarodzicy” w Białymstoku
 
Święto Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Fastach
 
XI rocznica Przeniesienia relikwii św. męcz. Gabriela z Grodna do Białegostoku
 
Święto Narodzenia NMP w białostockiej parafii Hagia Sophia
 
Wizyta JE Metropolity Pantelejmona i JE Metropolity Ambrożego w diecezji białostocko-gdańskiej
 
Harmonogram nabożeństw XI rocznicy przeniesienia relikwii św. męczennika Gabriela
 
Uroczystości 150-lecia poświęcenia świątyni parafialnej w Sokółce
 
Zwierzchnik Kościoła Prawosławnego w Ameryce, metropolita German, odwiedził diecezję białostocko-gdańską
 
1 września - Początek roku liturgicznego
 
Początek nowego roku liturgicznego
 
Udział JE Biskupa Jakuba w Święcie Plonów w Drohiczynie
 
W przeddzień 150-lecia poświęcenia świątyni parafialnej w Sokółce
 
Nowe wydawnictwa parafii prawosławnej w Zaściankach
 
Zwierzchnik Kościoła Prawosławnego w Ameryce odwiedzi diecezję białostocko-gdańską
 
Prawosławie w Ameryce

Sierpień
 
Święto Zaśnięcia Bogurodzicy
 
Nowa wspólnota monastyczna
 
Ruch służbowy w dekanacie gdańskim
 
List JE Biskupa Jakuba dotyczący lokalizacji nowej parafii w Białymstoku
 
Sprawozdanie z wizyty zwierzchnika Kościoła prawosławnego w Grecji Arcybiskupa Chrystodulosa w diecezji białostocko-gdańskiej
 
Wizyta zwierzchnika Kościoła prawosławnego w Grecji Arcybiskupa Chrystodulosa w diecezji białostocko-gdańskiej
 
Zwierzchnik greckiego Kościoła prawosławnego odwiedzi diecezję białostocko-gdańską
 
XVIII Pielgrzymka Białystok - Św. Góra Grabarka 14-18.08.2003r.
 
Obchody święta Supraskiej Ikony Matki Bożej 9-10.08.2003r.
 
Pielgrzymka piesza do Monasteru Zaśnięcia NMP w Supraślu 9.08.2003r.
 
Pierwsza Św. Liturgia w cerkwi pw. św. męczennika Pantelejmona w Zaściankach
 
W przeddzień obchodów 10-lecia parafii w Zaściankach
 
Nowy kapłan w naszej diecezji
 
Uroczystości w parafii pw. św. Proroka Eliasza w Białymstoku

Lipiec
 
Czy supraskie katakumby powrócą do prawosławnych ?
 
30-lecie chirotonii ks. protodiakona Włodzimierza Bogusa
 
Kopia Ikony Matki Bożej Krasnostockiej w Monasterze w Dojlidach
 
Uroczystości w Wasilkowie
 
150 rocznica poświęcenia świątyni śś. apostołów Piotra i Pawła w Wasilkowie
 
Nowy numer „Wiadomości Prawosławnej Diecezji Białostocko-Gdańskiej”
 
5 lat naszej strony

Czerwiec
 
30-lecie kapłaństwa ks. prot. Eugeniusza Kosakowskiego, proboszcza parafii pw. św. Anny w Królowym Moście
 
Święto ikony Matki Bożej Białostockiej
 
100 rocznica urodzin jednej z parafianek diecezji białostocko-gdańskiej
 
Jego Ekscelencja biskup Jakub z wizytą w Vereii
 
Prof. Andrzej Łapko - nowym przewodniczącym Bractwa śww. Cyryla i Metodego
 
III Pielgrzymka do Piatienki
 
Spotkanie katechetów Prawosławnej Diecezji Białostocko-Gdańskiej
 
Uroczystości w białostockiej parafii Świętego Ducha
 
Przedstawiciele Kościołów prawosławnych z wizytą w diecezji białostocko-gdańskiej
 
Wizyta przedstawicieli Kościołów prawosławnych w diecezji białostocko-gdańskiej
 
Spotkanie z ministrem kultury Waldemarem Dąbrowskim
 
Sympozjum naukowe w Gdyni poświęcone ochronie zasobów naturalnych Morza Bałtyckiego

Maj
 
Nowy proboszcz w parafiach prawosławnych w Ornecie i Morągu
 
Doroczna Konferencja Duchowieństwa, Psalmistów i Pracowników Świeckich Diecezji Białostocko-Gdańskiej
 
Relacja z wizyty arcybiskupa Anastazego w Prawosławnej Diecezji Białostocko-Gdańskiej
 
Sympozjum naukowe w Gdyni z udziałem Patriarchy Ekumenicznego Bartolomeusza I
 
Wykład ks. Henryka Paprockiego „Prawosławie we współczesnym świecie ze szczególnym uwzględnieniem Unii Europejskiej”
 
Wizyta zwierzchnika Kościoła prawosławnego w Albanii w diecezji białostocko-gdańskiej
 
Poświęcenie ikony Matki Bożej Supraskiej oraz dzwonów cerkiewnych w Topilcu
 
Nagrody Międzynarodowego Festiwalu „Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej”
 
Poświęcenie fresków i ikonostasu w Gdańsku
 
Piąta rocznica chirotonii Jego Ekscelencji Biskupa Jakuba
 
Poświęcenie ikonostasu w cerkwi Zmartwychwstania Pańskiego na Słonecznym Stoku
 
Święto pamięci męczennika młodzieńca Gabriela w Zwierkach
 
Nowy numer „Wiadomosci Prawosławnej Diecezji Białostocko-Gdańskiej”

Kwiecień
 
Harmonogram nabożeństw podczas uroczystości ku czci św. Gabriela w Zwierkach
 
Rekolekcje duchowieństwa dekanatu olsztyńskiego
 
Postrzyżyny w klasztorze w Wojnowie
 
Postrzyżyny w Klasztorze w Supraślu
 
Orędzie Paschalne JE Biskupa Jakuba
 
Harmonogram nabożeństw celebrowanych przez JE Biskupa Jakuba w Wielkim i Świątecznym Tygodniu
 
Spotkanie z Komisją Mniejszości Narodowych i Etnicznych

Marzec
 
Nowy kapłan w naszej diecezji
 
Chirotonia Marka Kozłowskiego
 
Początek Wielkiego Postu

Luty
 
Spotkanie JE Biskupa Jakuba z Ambasadorem Białorusi
 
Rozstrzygnięcie konkursu „Makieta cerkwi”
 
Wizyta JE Biskupa Jakuba w Radiu Orthodoxia
 
Wizyta JE Biskupa Jakuba w patriarchacie aleksandryjskim
 
Święto Katedry Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku

Styczeń
 
Prawosławna choinka w Domu Opieki Społecznej w Zaściankach
 
„Prawosławie w twórczości Dostojewskiego”
     Wykład JE Arcybiskupa Szymona w ramach Wszechnicy Kultury Prawosławnej
 
10 rocznica powstania Żeńskiego Monasteru Narodzenia NMP w Białymstoku
 
Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan
 
Nowy Kapłan w parafii Wszystkich Świętych
 
Ks. Anatol Kiryk na zasłużonej emeryturze
 
Święto Obrzezania Pańskiego w Katedrze Św. Mikołaja
 
Koncert Prawosławnych Kolęd w Filharmonii Białostockiej
 
2002
sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień

Grudzień
 
Wyniki I edycji Konkursu Informatycznego „Moja Cerkiew w Internecie”
 
Uroczystości ku czci św. Mikołaja w białostockiej katedrze

Listopad
 
Wieczór Ukraiński w Centrum Kultury Prawosławnej
 
Koncert dobroczynny ELEOSu z udziałem Golec uOrkiestra
 
Spotkania z Kulturą Polską w Belgradzie
 
Wizyta Jego Ekscelencji Biskupa Jakuba w Kostromie

Październik
 
Jubileusz Chóru dziecięcego parafii pw. Św. Ducha
 
Inauguracja Wszechnicy Kultury Prawosławnej
 
Uroczystości w parafii pw. Opieki Matki Bożej w Olsztynie

Wrzesień
 
Jubileusz dwóch białostockich proboszczów
 
VI Białostockie Dni Muzyki Cerkiewnej
 
10 rocznica przeniesienia relikwi św. Gabriela
 
Radio ORTHODOXIA nadaje w paśmie 102.7 MHz

Sierpień
 
Pielgrzymka na św. Górę Grabarkę
 
Uwagi prosimy kierować na adres:
Kancelaria Biskupia
ul. Św. Mikołaja 3
15-420 Białystok
tel/fax (085) 742-40-88
email: kancelaria@orthodox.bialystok.pl