Parafie znane i nieznane
 
Cerkiew św. Ducha Sobór św. Mikołaja Hagia Sophia
Cerkiew pw. Zmartwychwstania Pańskiego Cerkiew pw. Wlk. Mcz. Pantelejmona
św. Góra Grabarka Cerkiew pw. Proroka Eliasza Klasztor w Supraślu
Cerkiew św. Marii Magdaleny Cerkiew pw. Wszystkich Świętych
 
Cerkiew św. Ducha   Sobór św. Mikołaja   Cerkiew Hagia Sophia
 
Cerkiew pw. Zmartwychwstania Pańskiego   Cerkiew pw. Wlk. Mcz. Pantelejmona
 
św. Góra Grabarka   Cerkiew pw. Proroka Eliasza   Klasztor w Supraślu
 
Cerkiew św. Marii Magdaleny   Cerkiew pw. Wszystkich Świętych
 
Cerkiew pw. Zaśnięcia NMP   Cerkiew św. Jerzego
 
Pełny spis parafii Diecezji Białostocko-Gdańskiej