Cerkiew pw. Proroka Eliasza, Białystok-Dojlidy
 
    Dojlidy w chwili obecnej są częścią miasta Białegostoku, powstały one w połowie XV wieku. Założycielem ich był potomek znamienitego żmudzkiego rodu Raczko Tabutowicz. W XVI wieku na wspomnianym terytorium istniały już dwie miejscowości: Dojlidy i Białystok, należące do dwóch synów Tabutowicza. Następnymi właścicielami Dojlid były rody Chodkiewiczów, Sapiechów, Rudzkich, Radziwiłłów i innych. Nazwa „Dojlidy Fabryczne”  pojawiła się w XIX wieku, wraz z rozwojem na terenie osady przemysłu tekstylnego.
 
 
 
 
    Parafia prawosławna w Dojlidach istnieje ponad 500 lat, czyli dłużej niż miasto Białystok. Już w 1503 roku stała w Dojlidach drewniana cerkiew z dzwonnicą w cześć Narodzenia N.M.P., wybudowana przez hetmana wielkiego litewskiego Hrehora Chodkiewicza. Na przestrzeni wieków niejednokrotnie przebudowywana, utrzymała się ona do 1914 r. W 1920 r. cerkiew wraz z całym majątkiem nieruchomym była przejęta przez kler kościoła rzymsko-katolickiego.
 
 
  
 
    Prawosławni z Dojlid od tego wydarzenia do 1946 roku uczęszczali na nabożeństwa do cerkwi św. Mikołaja w Białymstoku. Po zakończeniu II wojny światowej dojlidzcy parafianie zaczęli odprawiać nabożeństwa w powstałej w 1914r. kaplicy nad grobowcem rodziny barona Rydygiera. Latem 1946 roku była przeprowadzona renowacja kaplicy. W 1956r. została przebudowana, powiększona i wzbogacona o kopułę. Jednakże, obiekt był w dalszym ciągu zbyt mały na potrzeby parafii oraz brakowało domu parafialnego. W 1963r. był położony kamień węgielny pod budowę nowej świątyni, powstającej wokół dawnej kaplicy. W 1970r. w dzień święta parafialnego odbyło się uroczyste poświęcenie nowej świątyni. Plebanie wybudowano: dla proboszcza w 1959r., dla wikariuszy w 1979r. Duże zasługi dla rozwoju parafii dojlidzkiej położył ks. Aleksander Tomkowid, będący tutejszym proboszczem przez 27 lat. Wiele trudu w rozwój parafii włożył także ks. Mikołaj Borowik, również wieloletni proboszcz dojlidzkiej parafii. W chwili obecnej w użytkowaniu parafii znajduje się około 2 h ziemi, cmentarz obejmuje około 1 h.
 
 
  
 
  
 
    Do 1980 roku w Białymstoku istniały jedynie dwie parafie: w Dojlidach - św. Eliasza oraz w centrum miasta - św. Mikołaja. Z powodu napływu do miasta dużej liczby wiernych prawosławnych zaistniała potrzeba erygowania nowych parafii w mieście: św. Ducha na Antoniuku, Wszystkich Świętych na Wygodzie, a później Hagia Sophia na Jaroszówce, Zmartwychwstania Pańskiego na Słonecznym Stoku oraz św. Jerzego na Nowym Mieście.
 
 
  
 
   
 
Święto Parafialne - dzień św. Proroka Eliasza - 2 sierpnia (20 lipca, Stary Styl)
 
Na terenie parafii istnieje Żeński Dom Zakonny p.w. Narodzenia N.M.P.
 
 
 
 
 
 
Porządek nabożeństw w Cerkwi pw. Proroka Eliasza (Białystok-Dojlidy):
dni powszednie: 800 - Św. Liturgia
czwartek: 1700 - Akafist do Św. Proroka Eliasza
sobota: 1700 - Wsienoszcznoje Bdienije (Całonocne czuwanie)
niedziela: 800 i 1030 - Św. Liturgia, 1700 - Akafist
w przeddzień świąt: 1700 - Wsienoszcznaja (Całonocne czuwanie)
święta: 1000 - Św. Liturgia (mniejsze święta godz. 900)