Sakrament małżeństwa nie jest udzielany:

1. w okresie wielodniowych postów

·         Wielkiego Postu  - termin ruchomy, 27 marzec – 15 kwietnia

·         postu przed świętem Apostołów Piotra i Pawła -  11 czerwca – 11 lipca

·         postu przed świętem Zaśnięcia Bogurodzicy  14 – 28 sierpnia

·         postu przed świętem Narodzenia Chrystusa 28 listopada – 6 stycznia

2. w okresie serowego tygodnia (mięsopust), tj. tygodnia przed początkiem Wielkiego postu – termin ruchomy, zależny od daty święta Paschy

3.  w okresie swietłoj siedmicy tj. tygodnia po święcie Paschy 15 – 22 kwietnia

4. w okresie od święta Bożego Narodzenia 7 stycznia, do święta Chrztu Pańskiego 19 stycznia;

5.  w przeddzień dwunadiesiatych prazdnikow, czyli wieczorem przed dwunastoma wielkimi świętami cerkiewnymi

6.  we wtorki, czwartki i soboty w ciągu całego roku;

7.  w dni szczególnie surowych dni postnych

·         10 i 11 września w dniu święta Ścięcia głowy Jana Chrzciciela

·         26  i 27 września w dniu święta Podwyższenia Krzyża Pańskiego

8.  w przeddzień świąt parafialnych w danej parafii, np. w przeddzień święta św. Mikołaja w parafii pw. św. Mikołaja

 

 

Kalendarium 2012

 

Nowy / Stary Styl
rok 2012

Święta

6.01 / 24.12
piątek

Wigilia święta Narodzenia Chrystusa (Soczelnik), ścisły post

7.01 / 25.12
sobota

Narodzenie Chrystusa
(Rożdżestwo Christowo)

(święto z cyklu 12 Wielkich Świąt)
(zaczynają się Swiatki - spłosznyje siedmicy)

14.01 / 1.01
sobota

Obrzezanie Pańskie
św. Bazylego Wielkiego, arcybiskupa Cezarei Kapadokijskiej
Nowy Rok

18.01 / 5.01
środa

Wigilia święta Chrztu Pańskiego, dzień postny
(Nawieczerije Bogojawlenija - Kreszczeńskij soczelnik)
Oświęcenie wody

19.01 / 6.01
czwartek

Chrzest Pański - Objawienie Pańskie
(Kreszczenije Gospodnie - Bogojawlienije)

Oświęcenie wody
(święto z cyklu 12 Wielkich Świąt)

25.01 / 12.01
wtorek

 

12.02 / 30.01
niedziela

 

 14.02. /01.02

środa

św. Sawy Serbskiego
imieniny Jego Eminencji
Metropolity Sawy
(w Warszawie 12.01, według Nowego Stylu)

 

trzech Świętych Hierarchów:
Bazylego Wielkiego, Grzegorza Teologa, Jana Chryzostoma
święto
Katedry Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku

  Spotkanie Pańskie
(Srietienije Gospodnie)

Oświęcenie świec gromnicznych
(święto z cyklu 12 Wielkich Świąt)

18.02 / 5.02
sobota

Sobota rodzicielska, za zmarłych

19.02 / 6.02
niedziela

Niedziela mięsopustna, o Sądzie Ostatecznym
(zaczyna się Syrnaja spłosznaja siedmica - Maslenica)

26.02 / 13.02
niedziela

 

Niedziela seropustna, Niedziela przebaczenia win
Wspomnienie wygnania Adama z Raju

27.02 / 14.02
poniedziałek

Początek Wielkiego Postu

4.03 / 20.02
niedziela

Niedziela triumfu prawosławia (ortodoksji)

11.03 / 27.02
niedziela

Niedziela Grzegorza Palamasa

18.03 / 5.03
niedziela

Niedziela adoracji Krzyża Pańskiego (Kriestopokłonnaja)

25.03 / 12.03
niedziela

 1.04 / 19.03
niedziela

7.04 / 25.03
sobota

Niedziela Jana Klimaka

 

Niedziela św. Marii z Egiptu

 Zwiastowanie Przenajświętszej Bogurodzicy
(Błagowieszczenije Preswiatoj Bogorodicy)
,
(święto z cyklu 12 Wielkich Świąt)
święto w
Monasterze Supraskim, Sobota o Łazarzu

8.04 / 26.04
niedziela

Niedziela Palmowa
Wjazd Pański do Jerozolimy
(Wierbnoje woskresienie - Wchod Gospodień w Jerusalim)

(święto z cyklu 12 Wielkich Świąt)

9.03 / 27.04
poniedziałek

Wielki Poniedziałek, Początek Wielkiego Tygodnia (Strastnoj siedmicy)

10.03 / 28.04
wtorek

Wielki Wtorek

11.03 / 29.04
środa

Wielka Środa

12.04 / 30.04
czwartek

Wielki Czwartek (wspomnienie Wieczerzy Pańskiej)

13.04 / 31.04
piątek

Wielki Piątek (wspomnienie Męki Pańskiej)
(ścisły post, nie odprawia się Liturgii)

14.04 / 1.04
sobota

Wielka Sobota (święcenie pokarmów)

15.04 / 2.04
niedziela

Pascha
Zmartwychwstanie Pańskie
(Swietłoje Christowo Woskresienije)
(zaczyna się Swietłaja spłosznaja siedmica)

22.04 / 15.04
niedziela

29.04/ 16.04
niedziela

 

 3.05 / 20.04
czwartek

 

6.05 / 23.04
niedziela

Niedziela o Tomaszu (niedziela antypaschy)
Niedziela 2 po Zmartwychwstaniu

 Niedziela śww. Niewiast Niosących Wonności (Żen Mironosic)
Niedziela 3 po Zmartwychwstaniu

 

Męczennika Młodzieńca Gabriela Zabłudowskiego

 

 

 Męczennika św. Jerzego Zwycięzcy


22.05 / 9.04
poniedziałek

Św. Apostoła i Ewangelisty Jana Teologa
święto w
Klasztorze Supraskim

22.05 / 9.05

przeniesienie relikwii św. Mikołaja
święto w
katedrze św. Mikołaja w Białymstoku

23.05 / 10.04
środa

Oddanie święta Zmartwychwstania Pańskiego

24.05 / 11.05
czwartek

Wniebowstąpienie Pańskie
(Wozniesienije Gospodnie)

(święto z cyklu 12 Wielkich Świąt), św. równych Apostołom Cyryla i Metodego3.06 / 21.05
niedziela

Dzień Świętej Trójcy (Pięćdziesiątnica)
(Dień Swiatoj Troicy - Piatidiesiatnica)

(święto z cyklu 12 Wielkich Świąt)
(zaczyna się Spłosznaja siedmica)

4.06 / 22.05
poniedziałek

Dzień Świętego Ducha


10.06 / 28.05
niedziela

Wszystkich Świętych
Niedziela 1 po Pięćdziesiątnicy
śww. męczenników Chełmskich i Podlaskich

11.06 / 1.06

początek postu przed świętem Piotra i Pawła

14.06 / 1.06
czwartek

Białostockiej Ikony Matki Bożej
święto w
katedrze św. Mikołaja w Białymstoku


25.06 / 12.06
niedziela

św. Onufrego Wielkiego
święto w Monasterze w Jabłecznej

7.07 / 24.06
piątek

Narodzenie św. Jana Chrzciciela

12.07 / 29.06
środa

Śww. Apostołów Piotra i Pawła
święto parafii wojskowej pw. Śww. Apostołów Piotra i Pawła w Białymstoku

2.08 / 20.07
środa

Św. Proroka Eliasza

4.08 / 22.07
piątek

Św. Równej Apostołom Marii Magdaleny


7.08 / 25.07
poniedziałek

zaśnięcie św. Anny, matki Najświętszej Bogurodzicy

9.08 / 27.07
środa

Wielkiego Męczennika i Cudotwórcy Pantelejmona

Pielgrzymka do Supraśla (z Białegostoku)

10.08 / 28.07
czwartek

Święto Supraskiej Ikony Matki Bożej
uroczystości w
Monasterze Supraskim

14.08 / 1.08
poniedziałek

początek postu przed świętem Zaśnięcia Najświętszej Bogurodzicy
początek
pielgrzymki na Świętą Górę Grabarkę (z Białegostoku)

19.08 / 6.08
sobota

Święto Przemienienia Pańskiego
(Preobrażenije Gospodnie)

(święto z cyklu 12 Wielkich Świąt)


28.08 / 15.08
poniedziałek

Święto Zaśnięcia Najświętszej Bogurodzicy
(Uspienije Preswiatoj Bogorodicy)

(święto z cyklu 12 Wielkich Świąt)

6.09 / 24.08
środa

męczennika Maksyma Gorlickiego

11.09 / 29.08
poniedziałek

Ścięcie głowy św. Jana Chrzciciela
dzień postny

14.09 / 1.09
czwartek

Początek Roku Liturgicznego (Indyktionu)

21.09 / 8.09
czwartek

Narodzenie Najświętszej Marii Panny
(Rożdżestwo Preswiatoj Bogorodicy)

(święto z cyklu 12 Wielkich Świąt)
święto w
parafii Hagia Sophia

22.09 / 9.09
piątek

przeniesienie relikwii św. Męczennika Gabriela z Grodna do Białegostoku (uroczystości w katedrze św. Mikołaja)

27.09 / 14.09
środa

Święto Podniesienia Krzyża Pańskiego
Adoracja Krzyża Pańskiego
(Wozdwiżenije Kriesta Gospodnia)

(święto z cyklu 12 Wielkich Świąt), dzień postny

9.10 / 26.09
poniedziałek

Zaśnięcie Św. Apostoła i Ewangelisty Jana Teologa

14.10 / 1.10
sobota

Święto Opieki Matki Bożej
(Pokrow Preswiatoj Bogorodicy)

20.10 / 7.10
piątek

Krasnostockiej Ikony Matki Bożej
święto w Klasztorze żeńskim pw. Narodzenia NMP w Dojlidach (Białystok)

5.11 / 23.10
niedziela

św. Apostoła Jakuba, brata Pańskiego
imieniny Jego Ekscelencji
Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego Jakuba

5.11 / 23.10
sobota

sobota św. Dymitra, wspomnienie zmarłych
Ikony Matki Bożej "Wszystkich Strapionych Radość"

8.11 / 26.10
środa

Wielkiego Męczennika Dymitra z Tesalonik

21.11 / 8.11
wtorek

Sobór Arcystratega Archanioła Michała i innych sił niebiańskich

27.11 / 14.11
poniedziałek

Apostoła Filipa

28.11 / 15.11
wtorek

Początek Postu Bożonarodzeniowego (Postu Apostoła Filipa)

4.12 / 21.11
poniedziałek

Wprowadzenie do Świątyni Przenajświętszej Bogurodzicy
(Wwiedienije wo chram Preswiatoj Bogorodicy)

(święto z cyklu 12 Wielkich Świąt)

19.12 / 6.12
wtorek

Świętego Mikołaja Cudotwórcy Arcybiskupa Mir Likijskich
święto w
katedrze św. Mikołaja w Białymstoku

26.12 / 13.12
niedziela

Niedziela Św. Praojców

2.01 / 20.12
niedziela

Niedziela Św. Ojców