Aktualności:
  

Św. Kosmy i Damiana w Białymstoku  (21.11.11)
14 listopada w dniu święta św. Braci Kosmy i Damiana, JE Najprzewielebniejszy Biskup Supraski Grzegorz odprawił Boską Liturgię w cerkwi pw. św. Jana Teologa w Białymstoku. 14 listopada stał się szczególną datą dla młodej białostockiej wspólnoty, bowiem od sier ...   (wiecej ...)


Nabożeństwo dziękczynne w intencji policji.   (21.11.11)
20 listopada w przeddzień święta Soboru św. Arcystratega Archanioła Michała i pozostałych Sił Bezcielesnych, JE Najprzewielebniejszy Arcybiskup Białostocki i Gdański Jakub odprawił w cerkwi pw. Hagia Sophia w Białymstoku nabożeństwo dziękczynne w intencji poli ...   (wiecej ...)


Metropolita Dioklei Kallistos (Ware) w Białymstoku  (21.11.11)
W dniach 18 – 20 listopada z wizytą w Białymstoku przebywał JE Najprzewielebniejszy Metropolita Dioklei Kallistos (Patriarchat Konstantynopolitański).18 listopada odwiedził białostockie parafie: pw. św. Ducha oraz pw. Zmartwychwstania Pańskiego. Władyka ...   (wiecej ...)


Wykład Wszechnicy Kultury Prawosławnej w Białymstoku  (21.11.11)
18 listopada odbył się kolejny w tym roku akademickim wykład w ramach Wszechnicy Kultury Prawosławnej, który ze względu na szerokie zainteresowanie tematyką miał miejsce w auli Uniwersytetu w Białymstoku. Z wykładem nt.” Modlitwa, hezychia i życie ducho ...   (wiecej ...)


40-lecie święceń kapłańskich ks. mitrata Jana Jaroszuka  (14.11.11)
13 listopada w dwudziestą drugą niedzielę po święcie Pięćdziesiątnicy, JE Najprzewielebniejszy Arcybiskup Białostocki i Gdański Jakub odprawił Boską Liturgię w cerkwi pw. św. Mikołaja w Michałowie. W nabożeństwie uczestniczył JE Najprzewielebniejszy Biskup Sup ...   (wiecej ...)


Uroczystości 92 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę  (12.11.11)
11 listopada w dniu modlitewnej pamięci św. męczennicy Anastazji Rzymianki, JE Najprzewielebniejszy Arcybiskup Białostocki i Gdański Jakub odprawił Boską Liturgię w Katedrze pw. św. Mikołaja w Białymstoku. Nabożeństwo odprawione zostało w dniu dziewięćdziesiąt ...   (wiecej ...)


Arcybiskup Jakub z wizytą w Grodnie na Białorusi  (11.11.11)
7 listopada JE Najprzewielebniejszy Arcybiskup Białostocki i Gdański Jakub przebywał na zaproszenie JE Najprzewielebniejszego Biskupa Grodzieńskiego i Wołkowyskiego Artemiusza w Grodnie na Białorusi. Arcybiskup Jakub uczestniczył w oświęceniu cerkwi pw. Wszyst ...   (wiecej ...)


Świętego Apostoła Jakuba – dzień imienin Arcybiskupa Jakuba  (06.11.11)
5 listopada w dniu modlitewnej pamięci św. Apostoła Jakuba brata Pańskiego, pierwszego biskupa Jerozolimy JE Najprzewielebniejszy Arcybiskup Białostocki i Gdański Jakub odprawił w Katedrze św. Mikołaja w Białymstoku Boską Liturgię św. Jakuba. W nabożeństwie uc ...   (wiecej ...)


Inauguracyjny wykład Wszechnicy Kultury Prawosławnej w Białymstoku   (24.10.11)
24 października odbyło się pierwsze w tym roku akademickim spotkanie w ramach Wszechnicy Kultury Prawosławnej. Inauguracyjny wykład nt.: "Św. Jan Damasceński i znaczenie jego twórczości w Liturgii i teologii prawosławnej," który odbył się w Centrum Kultury Pra ...   (wiecej ...)


Wizytacja kanoniczna Hierarchów polskiej Cerkwi w Parafii Prawosławnej w Krynkach  (24.10.11)
23 października w dziewiętnastą niedzielę po święcie Pięćdziesiątnicy JE Najprzewielebniejszy Arcybiskup Białostocki i Gdański Jakub odprawił Boską Liturgię w cerkwi pw. Narodzenia Bogurodzicy w Krynkach. Liturgii przewodniczył JE Wielce Błogosławiony Metropol ...   (wiecej ...)


   Poprzednie ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... Nastepne 
Uwagi prosimy kierować na adres:
Kancelaria Biskupia
ul. Św. Mikołaja 3
15-420 Białystok
tel/fax (085) 742-40-88
email: kancelaria@orthodox.bialystok.pl