Aktualności:
  

Nowy numer „Wiadomości Prawosławnej Diecezji Białostocko-Gdańskiej”   (01.04.12)
Ukazał się nowy numer „Wiadomości Prawosławnej Diecezji Białostocko-Gdańskiej” (1 (70) 2012), a w nim między innymi: • Orędzie Paschalne Jego Ekscelencji, Najprzewielebniejszego Jakuba, Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego, do Czcigodn ...   (wiecej ...)


V niedziela Wielkiego postu  (01.04.12)
W piątą niedzielę Wielkiego postu JE Najprzewielebniejszy Arcybiskup Białostocki i Gdański Władyka Jakub odprawił w Katedrze św. Mikołaja w Białymstoku Boską Liturgię św. Bazylego Wielkiego. Wieczorem Władyka Jakub przewodniczył Wielkiej wieczerni połączonej ...   (wiecej ...)


IV Niedziela Wielkiego Postu – św. Jana Klimaka  (26.03.12)
25 marca w czwartą niedzielę Wielkiego Postu JE Najprzewielebniejszy Arcybiskup Białostocki i Gdański Jakub odprawił w Katedrze św. Mikołaja Boską Liturgię św. Bazylego Wielkiego. Władyka Jakub wieczorem przewodniczył także wieczornemu nabożeństwu w parafii p ...   (wiecej ...)


Paschalne nagrody w Prawosławnej Diecezji Białostocko - Gdańskiej  (26.03.12)
Postanowieniem Św. Soboru Biskupów PAKP przyznano następujące nagrody cerkiewne duchowieństwu diecezji białostocko – gdańskiej: • Godność archimandryty: o. ihumen Andrzej (Borkowski) – namiestnik monasteru Zwiastowania Bogurodzicy ...   (wiecej ...)


III Niedziela Wielkiego postu   (18.03.12)
18 marca w trzecią Niedzielę Wielkiego postu, Kościół prawosławny w sposób szczególny adoruje święty i życiodajny krzyż Zbawiciela. Podczas sobotniego wieczornego nabożeństwa krzyż uroczyście wynoszony jest na środek cerkwi. Pozostając na środku świątyni przez ...   (wiecej ...)


Ambasador Słowenii z wizytą u Arcybiskupa Jakuba  (12.03.12)
7 marca z wizytą w Białymstoku przebywał ambasador Słowenii w Polsce Marjan Šetinc. Ambasador złożył wizytę JE Najprzewielebniejszemu Arcybiskupowi Białostockiemu i Gdańskiemu Jakubowi. Podczas spotkania Władyka przybliżył słoweńskiemu dyplomacie działalność K ...   (wiecej ...)


Święcenia kapłańskie  (11.03.12)
11 marca w drugą niedzielę Wielkiego postu, JE Najprzewielebniejszy Arcybiskup Białostocki i Gdański Jakub odprawił Boską Jakub, udzielił święceń kapłańskich diakonowi Adamowi Jakucowi. Ks. Adam Jakuc urodził się 5 grudnia 1979 r. w Kleszczelach. W 2001 r. ...   (wiecej ...)


II niedziela Wielkiego postu   (11.03.12)
11 marca w trzecią niedzielę Wielkiego Postu JE Najprzewielebniejszy Arcybiskup Białostocki i Gdański Jakub odprawił w Katedrze św. Mikołaja Boską Liturgię św. Bazylego Wielkiego. Władyka Jakub wieczorem przewodniczył także wieczornemu nabożeństwu połączon ...   (wiecej ...)


Nabożeństwo dziękczynne w białostockiej katedrze św. Mikołaja   (09.03.12)
9 marca w białostockiej katedrze św. Mikołaja JE Najprzewielebniejszy Biskup Supraski Grzegorz, odprawił nabożeństwo dziękczynne molebień w 23 rocznicę katastrofy pociągu przewożącego chlor w Białymstoku. W nabożeństwie wzięli udział przedstawiciele władz miej ...   (wiecej ...)


Wielkopostne rekolekcje duchowieństwa dekanatu białostockiego  (09.03.12)
9 marca JE Najprzewielebniejszy Arcybiskup Białostocki i Gdański Jakub odprawił Boską Liturgię Uprzednio Poświęconych Darów w cerkwi pw. św. ap. Jana Teologa w Białymstoku. Nabożeństwem zakończyły się rekolekcje duchowieństwa dekanatu białostockiego. ...   (wiecej ...)


   Poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... Nastepne 
Uwagi prosimy kierować na adres:
Kancelaria Biskupia
ul. Św. Mikołaja 3
15-420 Białystok
tel/fax (085) 742-40-88
email: kancelaria@orthodox.bialystok.pl