¦więtego Męczennika archimandryty Grzegorza (Peradze) w Białymstoku. 06.12.2011


6 grudnia w dniu ¶więta ¶w. Męczennika archimandryty Grzegorza (Peradze) JE Najprzewielebniejszy Biskup Supraski Grzegorz odprawił Bosk± Liturgię w parafii pw. ¶w. męcz. archimandryty Grzegorza w Białymstoku.

Wiaczesław Perek


<<<<    ^^^^    >>>>>


Powrót