XXVII Walne Zgromadzenie BMP DB - G12.12.2011


10 grudnia JE Najprzewielebniejszy Arcybiskup Białostocki i Gdański Jakub odprawił Boską Liturgię w cerkwi pw. śww. app. Piotra i Pawła w Wasilkowie. Nabożeństwem rozpoczeło się XXVII Walne Zgromadzenie Bractwa Młodzieży Prawosławnej Diecezji Białostocko – Gdańskiej. Po zakończonej Liturgii Władyka Jakub w imieniu św. Soboru Biskupów PAKP odznaczył ustępująca przewodnicząca Bractwa Magdalenę Martonik, orderem Świętej Równej Apostołom Marii Magdaleny III stopnia.

Po Liturgii uczestnicy Walnego zgromadzenia udali się do jednej z wasilkowskich sal konferencyjnych na obrady, podczas których można było wysłuchać sprawozdania działalności ustępującego Zarządu oraz obejrzeć multimedialne prezentacje z aktywności przybyłych bractw parafialnych. Punktem kulminacyjny Zgromadzenia były wybory nowego Zarządu Bractwa Młodzieży Prawosławnej Diecezji Białostocko – Gdańskiej. Nową przewodniczącą została Ksenia Kacejko, a członkami Zarządu: Marta Filimoniuk, Paulina Ciborowska, Paulina Świderska, Patrycja Opalińska, Katarzyna Ryżko, Igor Klemienia, Gabriel Janucik, Mateusz Śliwski, Dawid Juchimowicz i Marcin Bielawski.BMP DB - G


<<<<    ^^^^    >>>>>


Powrót