Świętego Mikołaja Cudotwórcy, Arcybiskupa Myry Licejskiej20.12.2011


19 grudnia w białostockiej Katedrze św. Mikołaja Cudotwórcy odbyły się uroczystości ku czci jej patrona św. Mikołaja Arcybiskupa Myry Licejskiej. Świątecznym nabożeństwom Całonocnego czuwania oraz Boskiej Liturgii przewodniczył JE Najprzewielebniejszy Arcybiskup Białostocki i Gdański Jakub. W uroczystościach uczestniczyli JE Najprzewielebniejszy Biskup Supraski Grzegorz oraz JE Najprzewielebniejszy Biskup Gorlicki Paisjusz.

Uroczystości ku czci patrona Katedry uświetniły trzy parafialne chóry: „Aksion” pod kierownictwem ks. protodiakona Aleksandra Łysynkiewicza, młodzieżowy pod kierownictwem Joanny Jurczuk oraz dziecięcy dyrygowany przez Annę Musiuk.


Wiaczesław Perek


<<<<    ^^^^    >>>>>


Powrót1