Olimpiada Prawosławnej Wiedzy Religijnej 20.12.2011


14 grudnia odbył się pierwszy etap Ogólnopolskiej Olimpiady Prawosławnej Wiedzy Religijnej. Do zawodów w Białymstoku, Bielsku Podlaskim, Hajnówce i Siemiatyczach przystąpiło 46 uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Problematyka tegorocznej edycji olimpiady obejmowała nabożeństwa cyklu dobowego ze szczególnym uwzględnieniem praktyki liturgicznej. Uczestnicy zobowiązani byli do samodzielnego napisania pracy na jeden z trzech zaproponowanych tematów:
1. Nabożeństwa cyklu dobowego w okresie Wielkiego Postu.
2. Charakterystyka wielkiej wieczerni – okresy sprawowania
3. Liturgie Kościoła Prawosławnego – charakterystyka aktualnie sprawowanych nabożeństw.

W Białymstoku do zawodów, które odbyły się w Centrum Kultury Prawosławnej przystąpiło 20 uczniów. Nad prawidłowym przebiegiem I etapu olimpiady w Białymstoku czuwała komisja w składzie: ks. dr Marek Ławreszuk – przewodniczący, ks. mgr Andrzej Popławski, mgr Mirosława Pietkiewicz oraz sekretarz olimpiady – ks. mgr Mirosław Filimoniuk.

Olimpiada odbywa się z błogosławieństwa JE Wielce Błogosławionego Sawy Metropolity Warszawskiego i całej Polski, zaś jej organizatorem jest Katedra Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku. Od 2007 r. olimpiada posiada akredytację Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie http://prawoslawie.uwb.edu.pl

Mirosława Pietkiewicz – doradca metodyczny ds. nauczania religii prawosławnej
<<<<    ^^^^    >>>>>


Powrót1