Konkurs biblijny rozstrzygnięty 21.12.2011


Z błogosławieństwa JE Najprzewielebniejszego Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego Jakuba w Diecezji Białostocko – Gdańskiej został zorganizowany II Konkurs Biblijny. Tematy tegorocznej edycji konkursu zaczerpnięte zostały z Ewangelii św. Marka. Zmagania konkursowe odbywają się w kilku kategoriach wiekowych: dzieci w wieku przedszkolnym wykonują pracę plastyczną; młodsi uczniowie szkół podstawowych przygotowują opowiadanie w formie przekazu ustnego na jeden z zaproponowanych tematów dotyczących treści z Ewangelii św. Marka; zaś kl. V i VI – prezentację multimedialną, koncentrującą się na wybranym miejscu biblijnym.

14 grudnia w Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku 32 gimnazjalistów przystąpiło do rozwiązania testu ze znajomości Ewangelii św. Marka. Test składał się z 10 zadań otwartych i zamkniętych. Znalazły się w nim zadania wyboru, przyporządkowania, z luką, utrwalające chronologię oraz sprawdzające znajomość geografii Nowego Testamentu.

Zwycięzcami konkursu w kategorii szkół gimnazjalnych zostali następujący uczniowie:
- I miejsce (47 pkt) – Bojko Natalia (PG 20 w Białymstoku; opiekun: Marek Tofiluk);
- I miejsce (47 pkt) – Węcko Julia (PG 20 w Białymstoku; opiekun: Marek Tofiluk);
- II miejsce (45 pkt) – Jurczuk Aleksandra (PG 18 w Białymstoku; opiekun: Iwona Romańczuk);
- III miejsce (44 pkt) – Martyniuk Monika (PG 5 w Białymstoku; opiekun: Marek Tofiluk);
- III miejsce (44 pkt) – Pietruczuk Paulina (PG 18 w Białymstoku; opiekun: Iwona Romańczuk);
- wyróżnienie (43 pkt) – Malesińska Aleksandra (PG 5 w Białymstoku; opiekun: Mirosława Pietkiewicz);
- wyróżnienie (43 pkt) – Lewoniuk Dawid (PG 18 w Białymstoku; opiekun: ks. d. Marian Romańczuk);


Nad sprawnym przebiegiem zmagań gimnazjalistów czuwała komisja w składzie: dr Jan Zieniuk – dyrektor Metropolii ds. nauczania religii prawosławnej, ks. mgr Mirosław Filimoniuk – wizytator diecezjalny, mgr Barbara Uścinowicz – doradca metodyczny, mgr Mirosława Pietkiewicz – doradca metodyczny.

Organizatorami konkursu biblijnego są: Wydział Katechetyczny Diecezji Białostocko – Gdańskiej, Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku oraz Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku.

Mirosława Pietkiewicz – doradca metodyczny ds. nauczania religii prawosławnej


<<<<    ^^^^    >>>>>


Powrót1