Rekolekcje duchowieństwa diecezji białostocko – gdańskiej. 27.12.2011


22 grudnia JE Najprzewielebniejszy Biskup Supraski Grzegorz odprawił Bosk± Liturgię w dolnej cerkwi pw. ¶w. Ducha. Nabożeństwem zakończyły się rekolekcję duchowieństwa dekanatu białostockiego diecezji białostocko – gdańskiej.

23 grudnia JE Najprzewielebniejszy Arcybiskup Białostocki i Gdański Jakub odprawił Bosk± Liturgię w cerkwi pw. Za¶nięcia Bogurodzicy w Ostrowie Północnym. Nabożeństwem zakończyły się rekolekcję duchowieństwa dekanatu sokólskiego diecezji białostocko – gdańskiej.


Wiaczesław Perek


<<<<    ^^^^    >>>>>


Powrót