Jubileusz Radia ORTHODOXIA27.12.2011


Dokładnie 10 lat temu - w dniu kiedy Cerkiew czci pamięć świętego Mikołaja Cudotwórcy - rozpoczęła się emisja próbna sygnału Radia ORTHODOXIA. Pierwsze audycje powstawały we współpracy z Radiem CCM z Gliwic, które z czasem zrezygnowało ze stacji nadawczej w Białymstoku. Samodzielna, właściwa emisja rozpoczęta została uroczystym otwarciem i poświęceniem siedziby Radia 15 września 2002 r.

Obecnie radio nadaje cztery godziny dziennie od 16:00 do 20:00. Na antenie usłyszeć można audycje poświęcone życiu i historii Cerkwi, fragmenty nabożeństw, reportaże oraz wywiady z zaproszonymi gośćmi. Kierownikiem rozgłośni jest ks. prot. Jan Kojło, a redaktorami studenci białostockich uczelni. Radio od dziesięciu lat niezmiennie nadaje na fali 102,7 MHz.


Wiaczesław Perek


<<<<    ^^^^    >>>>>


Powrót