Święcenia diakońskie28.12.2011


25 grudnia w niedzielę Praojców, JE Najprzewielebniejszy Arcybiskup Białostocki i Gdański odprawił Boską Liturgię w Katedrze pw. św. Mikołaja w Białymstoku. Podczas Liturgii Władyka Jakub udzielił święceń diakońskich Adamowi Borowikowi.

Ks. diakon Adam Borowik urodził się 29 października 1971 r. w Białymstoku. Po ukończeniu liceum ogólnokształcącego studiował na wydziale lekarskim w Akademii Medycznej w Białymstoku, którą ukończył z tytułem lekarza medycyny. Jest także absolwentem Państwowej Szkoły Muzycznej w Białymstoku oraz studentem Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie. W 1995 r. wstąpił w związek małżeński z Elżbietą Borowik.

Ks. Adam w latach 1997 - 2000 odbywał specjalizację w trybie rezydenckim w Państwowym Szpitalu Klinicznym w Białymstoku, podczas której uzyskał specjalizację w zakresie medycyny rodzinnej. Od 2001 r. pracuje w charakterze lekarza rodzinnego w NZOZ w Bielsku Podlaskim.

Ks. Adam przez kilkanaście lat śpiewał w katedralnym chórze przy parafii pw. św. Mikołaja w Białymstoku, a następnie w męskim chórze przy Monasterze pw. Zwiastowania Bogurodzicy w Supraślu. W latach 1991 – 94 był wiceprzewodniczącym BMP w Polsce, a od 2003 r. jest wiceprzewodniczącym Bractwa Cerkiewnego Trzech Świętych Hierarchów w Białymstoku.


Wiaczesław Perek


<<<<    ^^^^    >>>>>


Powrót1