Święto Narodzenia Chrystusa09.01.2012


7 stycznia Kościół prawosławny obchodził święto Narodzenia Chrystusa. Uroczystościom w białostockiej Katedrze pw. św. Mikołaja Cudotwórcy przewodniczył JE Najprzewielebniejszy Arcybiskup Białostocki i Gdański Jakub. W świąteczną noc, Władyka Jakub celebrował nabożeństwo Całonocnego czuwania oraz Boską Liturgię św. Jana Złotoustego.

6 stycznia w przeddzień święta Narodzenia Chrystusa Władyka Jakub odprawił Boską Liturgię św. Bazylego Wielkiego.


Wiaczesław Perek


<<<<    ^^^^    >>>>>


Powrót1