Drugi dzień ¶więta Narodzenia Chrystusa 09.01.2012


8 stycznia, drugiego dnia ¶więta Narodzenia Chrystusa JE Najprzewielebniejszy Arcybiskup Białostocki i Gdański Jakub odprawił w Katedrze pw. ¶w. Mikołaja Bosk± Liturgię. W nabożeństwie uczestniczył JE Najprzewielebniejszy Biskup Supraski Grzegorz.

Wiaczesław Perek


<<<<    ^^^^    >>>>>


Powrót1