XXX jubileuszowy wieczór prawosławnych kolęd w Białymstoku 11.01.2012


8 stycznia odbył się jubileuszowy XXX wieczór prawosławnych kolęd. Spotkanie z kolędą organizowane przez Prawosławną Diecezję Białostocko - Gdańską tradycyjnie odbyło się w murach Podlaskiej Opery i Filharmonii. Podczas pierwszego wieczoru kolęd przed publicznością wystąpiły:

• Tercet rodzinny z parafii pw. Wszystkich Świętych z Suwałk
• Zespół Dziecięcy Niepublicznej Szkoły Podstawowej pw. św. Cyryla i Metodego w Białymstoku
• Chór Katedry pw. św. Mikołaja w Białymstoku
• Zespół Domu Opieki Społecznej w Białymstoku
• Chór duchowieństwa Diecezji Białostocko – Gdańskiej
• Duet „Zaranica” z Krynek
• Chór Filharmonii i Opery Podlaskiej

Po zakończanych występach chórów gospodarz uroczystości JE Najprzewielebniejszy Arcybiskup Białostocki i Gdański Jakub podziękował dyrygentom chórów oraz wręczył im upominki.


Wiaczesław Perek


<<<<    ^^^^    >>>>>


Powrót1