Druga część XXX wieczoru prawosławnych kolęd w Białymstoku16.01.2012


15 stycznia w sali koncertowej Podlaskiej Opery i Filharmonii odbyła się druga część XXX wieczoru prawosławnych kolęd. Przed po brzegi wypełnioną widownią wystąpiły chóry dziecięce oraz młodzieżowe z białostockich parafii:

• Chór dziecięco – młodzieżowy parafii pw. Zaśnięcia Bogurodzicy w Białymstoku
• Chór dziecięco – młodzieżowy parafii pw. św. pror. Eliasza
• Chór dziecięcy parafii pw. św. Mikołaja w Białymstoku
• Chór dziecięco – młodzieżowy parafii pw. św. Pantelejmona w Białymstoku
• Chór dziecięco – młodzieżowy parafii pw. Hagia Sophia w Białymstoku
• Chór parafii pw. św. Ap. Jana Teologa w Białymstoku
• Chór dziecięcy parafii pw. św. Jerzego w Białymstoku
• Chór dziecięcy „Psalmodia” i „Kardio” parafii pw. św. Ducha w Białymstoku
• Chór dziecięco – młodzieżowy parafii pw. św. ap. Jana Teologa w Supraślu
• Chór dziecięcy parafii pw. Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku

Spotkania z kolędą organizowane przez Prawosławną Diecezję Białostocko - Gdańską tradycyjnie usłyszeć można było na żywo na antenie prawosławnego Radia „Orthodoxia”.


Wiaczesław Perek


<<<<    ^^^^    >>>>>


Powrót1