Wielka wieczernia w cerkwi pw. Św. Ducha w Białymstoku20.01.2012


19 stycznia w dniu święta Chrztu Pańskiego JE Najprzewielebniejszy Arcybiskup Białostocki i Gdański Jakub odprawił Wielka wieczernię w cerkwi pw. Świętego Ducha w Białymstoku. Nabożeństwo wpisane było w obchody Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan.

Zgodnie ze zwyczajem w cerkwi pw. Św. Ducha kazanie wygłosił Arcybiskup Edward Ozorowski, Rzymsko – katolicki Metropolita Białostocki. W świątyni obecni byli także przedstawiciele władz rządowych i samorządowych: wicewojewoda podlaski Wojciech Dzierzgowski oraz prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski


Wiaczesław Perek


<<<<    ^^^^    >>>>>


Powrót1