Świętego Grzegorza Teologa – dzień imienin Biskupa Grzegorza08.02.2012


7 lutego Kościół prawosławny obchodzi pamięć św. Grzegorza Teologa, Arcybiskupa Konstantynopola. Dzień ten jest dniem imienin wikariusza Prawosławnej Diecezji Białostocko – Gdańskiej JE Najprzewielebniejszego Biskupa Supraskiego Grzegorza.

Tego też dnia w cerkwi pw. św. Jana Teologa w Monasterze pw. Zwiastowania Bogurodzicy w Supraślu odprawiona została Boska Liturgia, której przewodniczył JE Najprzewielebniejszy Biskup Supraski Grzegorz.

Wiaczesław Perek


<<<<    ^^^^    >>>>>


Powrót