¦więto Katedry Teologii Prawosławnej na UwB 12.02.2012


11 lutego swoje ¶więto obchodziła Katedra Teologii Prawosławnej na Uniwersytecie w Białymstoku. W przeddzień ¶więta patronów katedry, ¦więtych Trzech Wielkich Hierarchów: Grzegorza Teologa, Bazylego Wielkiego oraz Jana Złotoustego odprawiona została w Katedrze ¶w. Mikołaja w Białymstoku Boska Liturgia. Nabożeństwu przewodniczył JE Wielce Błogosławiony Metropolita Warszawski i całej Polski Sawa, a także JE Najprzewielebniejszy Arcybiskup Białostocki i Gdański Jakub. Po zakończonej Liturgii odprawione zostało nabożeństwo dziękczynne w intencji pracowników i studentów Katedry Teologii UwB.

Podczas Liturgii w ¶wi±tyni obecni było mi.in.: wykładowcy Katedry Teologii Katolickiej na Uniwersytecie w Białymstoku, przedstawiciele Uniwersytetu w Białymstoku oraz Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, a także przedstawiciele służb mundurowych.


Wiaczesław Perek


<<<<    ^^^^    >>>>>


Powrót1