Harmonogram nabożeństw sprawowanych przez Arcybiskupa Jakuba w okresie 26.02. – 4.03.24.02.2012


26 luty , niedziela o wygnaniu Adama z raju, przebaczenia win

- 10:00 - Boska Liturgia św. Jana Złotoustego

- 17:00 - Wielka wieczernia z obrzędem przebaczenia win

27 marca, poniedziałek


- 17:00 – wielkie powieczerze z czytaniem kanonu św. Andrzeja z Krety (Katedra św. Mikołaja)

28 marca, wtorek


- 17:00 – wielkie powieczerze z czytaniem kanonu św. Andrzeja z Krety (Monaster pw. Zwiastowania Bogurodzicy w Supraślu)

29 marca, środa


- 9:00 – Boska Liturgia Uprzednio poświęconych Darów (Katedra św. Mikołaja)

- 17:00 - wielkie powieczerze z czytaniem kanonu św. Andrzeja z Krety (Monaster pw. Narodzenia Bogurodzicy w Zwierkach)

2 marca, piątek


- 9:00 - Boska Liturgia Uprzednio poświęconych Darów oraz nabożeństwo dziękczynne (molebien) do św. męczennika Teodora z Tyru (Katedra św. Mikołaja)

3 marca, sobota


- 17:00 – Całonocne czuwanie (Katedra św. Mikołaja)

4 marca, Niedziela Prawosławia


- 10:00 – Boska Liturgia Bazylego Wielkiego oraz nabożeństwo dziękczynne (molebien)


Wiaczesław Perek


<<<<    ^^^^    >>>>>


Powrót