I Niedziela Wielkiego Postu - Triumf Prawosławia05.03.2012


4 marca w pierwszą niedzielę Wielkiego Postu – Niedzielę Prawosławia JE Najprzewielebniejszy Arcybiskup Białostocki i Gdański Jakub odprawił w Katedrze św. Mikołaja Boską Liturgię św. Bazylego Wielkiego. Bezpośrednio po Liturgii Władyka Jakub odprawił nabożeństwo dziękczynne – molebien Niedzieli Prawosławia.

Tego dnia Kościół prawosławny przypomina wiernym o wydarzeniach jakie miały miejsce ok. 1200 lat temu w Cesarstwie Bizantyjskim. Przez ponad sto lat trwały tam bratobójcze walki między zwolennikami ikon, a ich przeciwnikami – ikonoborcami. Kresem teologicznych sporów był VII Sobór Powszechny z 787 r., na którym herezja ikonoborców została ostatecznie potępiona, a ikonom przywrócona została należyta cześć.

Władyka Jakub wieczorem przewodniczył także wieczornemu nabożeństwu połączonemu z czytaniem Ewangelii wg. św. Mateusza opisującej wydarzenia Męki Chrystusa.


Wiaczesław Perek


<<<<    ^^^^    >>>>>


Powrót1