Wielkopostne rekolekcje duchowieństwa dekanatu białostockiego09.03.2012


9 marca JE Najprzewielebniejszy Arcybiskup Białostocki i Gdański Jakub odprawił Bosk± Liturgię Uprzednio Po¶więconych Darów w cerkwi pw. ¶w. ap. Jana Teologa w Białymstoku. Nabożeństwem zakończyły się rekolekcje duchowieństwa dekanatu białostockiego.

Wiaczesław Perek


<<<<    ^^^^    >>>>>


Powrót1