Nabożeństwo dziękczynne w białostockiej katedrze św. Mikołaja 09.03.2012


9 marca w białostockiej katedrze św. Mikołaja JE Najprzewielebniejszy Biskup Supraski Grzegorz, odprawił nabożeństwo dziękczynne molebień w 23 rocznicę katastrofy pociągu przewożącego chlor w Białymstoku. W nabożeństwie wzięli udział przedstawiciele władz miejskich, radni, przedstawiciele Straży Pożarnej i Straży Granicznej oraz Policji.

9 marca 1989 r. na torach w pobliżu ul. Poleskiej wykoleił się radziecki pociąg przewożący 12 cystern z ciekłym, stężonym chlorem. Z szyn wypadły cztery cysterny ze śmiercionośnym gazem i zaistniało niebezpieczeństwo wydostania się substancji na zewnątrz, co niechybnie zakończyłoby się śmiercią dużej części mieszkańców Białegostoku. Dzięki Bożej opatrzności nie doszło do tragedii. Od lat w rocznicę tych wydarzeń odprawiane są dziękczynne modlitwy w katedrze prawosławnej i rzymskokatolickiej.


Wiaczesław Perek


<<<<    ^^^^    >>>>>


Powrót1