II niedziela Wielkiego postu 11.03.2012


11 marca w trzecią niedzielę Wielkiego Postu JE Najprzewielebniejszy Arcybiskup Białostocki i Gdański Jakub odprawił w Katedrze św. Mikołaja Boską Liturgię św. Bazylego Wielkiego.

Władyka Jakub wieczorem przewodniczył także wieczornemu nabożeństwu połączonemu z czytaniem Ewangelii wg. św. Marka opisującej wydarzenia Męki Chrystusa.

Wiaczesław Perek


<<<<    ^^^^    >>>>>


Powrót