Święcenia kapłańskie11.03.2012


11 marca w drugą niedzielę Wielkiego postu, JE Najprzewielebniejszy Arcybiskup Białostocki i Gdański Jakub odprawił Boską Jakub, udzielił święceń kapłańskich diakonowi Adamowi Jakucowi.

Ks. Adam Jakuc urodził się 5 grudnia 1979 r. w Kleszczelach. W 2001 r. ukończył Prawosławne Seminarium Duchowne w Warszawie broniąc pracę licencjacką nt. „Samobójstwo, a problem moralny”. Następnie w latach 2001 – 04 kontynuował naukę w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, którą ukończył obroną pracy magisterskiej nt. „Zagadnienia interkomunii w świetle teologii prawosławnej i prawa kanonicznego”.

Po ukończeniu studiów ks. Adam z błogosławieństwa JE Najprzewielebniejszego Arcybiskupa Wrocławskiego i Szczecińskiego Jeremiasza, mianowany został psalmistą parafii pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Jeleniej Górze oraz psalmistą kaplicy w Prawosławnym Domu Opieki pw. św. Stefana w Cieplicach. Po przejściu w 2007 r. do diecezji białostocko – gdańskiej mianowany został przez JE Najprzewielebniejszego Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego Jakuba, psalmistą w parafii pw. św. ap. Jana Teologa w Białymstoku. W 2008 z rąk Władyka Jakuba otrzymał postrzyżyny lektorskie. 1 maja 2011 r. wstąpił w związek małżeński z Anną Naumiuk. 2 czerwca otrzymał święcenia diakońskie.


Wiaczesław Perek


<<<<    ^^^^    >>>>>


Powrót1