Ambasador Słowenii z wizyt± u Arcybiskupa Jakuba12.03.2012


7 marca z wizyt± w Białymstoku przebywał ambasador Słowenii w Polsce Marjan ©etinc. Ambasador złożył wizytę JE Najprzewielebniejszemu Arcybiskupowi Białostockiemu i Gdańskiemu Jakubowi. Podczas spotkania Władyka przybliżył słoweńskiemu dyplomacie działalno¶ć Ko¶cioła prawosławnego w tej czę¶ci Polski.

foto. W.Wojtkielewicz

Wiaczesław Perek


<<<<    ^^^^    >>>>>


Powrót1