Paschalne nagrody w Prawosławnej Diecezji Białostocko - Gdańskiej26.03.2012


Postanowieniem Św. Soboru Biskupów PAKP przyznano następujące nagrody cerkiewne duchowieństwu diecezji białostocko – gdańskiej:

Godność archimandryty: o. ihumen Andrzej (Borkowski) – namiestnik monasteru Zwiastowania Bogurodzicy w Supraślu;

Drugi krzyż z ozdobami: ks. mitrat Jerzy Boreczko – proboszcz parafii pw. św. Ducha w Białymstoku,

Krzyż z ozdobami: ks. prot. Aleksander Dobosz – proboszcz parafii pw. Podwyższenia Krzyża w Jałówce, ks. prot. Jarosław Grygiewicz – proboszcz parafii pw. Podwyższenia Krzyża w Kuźnicy, ks. prot. Wiktor Tetiurka – wikariusz parafii pw. św. Mikołaja w Michałowie.

Palica: ks. prot. Jan Kojło – wikariusz parafii pw. św. Ducha w Białymstoku, ks. prot. Andrzej Misiejuk - wikariusz parafii pw. św. Pantelejmona w Białymstoku, ks. prot. Andrzej Popławski - wikariusz parafii pw. św. Ducha w Białymstoku, ks. prot. Piotr Pietkiewicz - wikariusz parafii pw. św. pror. Eliasza w Białymstoku.

Godność ihumena: o. hieromnich Sergiusz (Matwiejczuk) oraz o. hieromnich Mateusz (Ostapczuk) z monasteru Zwiastowania Bogurodzicy w Supraślu

Order św. Marii Magdaleny: I stopnia: ks. mitrat Włodzimierz Cybuliński – proboszcz parafii pw. Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku, III stopnia: Aleksander Bowtruczuk, z parafii pw. św. Mikołaja w Gdańsku.

Z okazji Święta Paschy nagrody duchownym przyznał także JE Najprzewielebniejszy Arcybiskup Białostocki i Gdański Jakub. Nagrodzeni zostali:

Złotym krzyżem: ks. Aleksy Petrowskij – kapelan monasteru Narodzenia Bogurodzicy w Zwierkach

Kamiławką: ks. Marek Ławreszuk - wikariusz parafii pw. Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku

Skufiją: ks. Piotr Fiedoruk - wikariusz parafii pw. św. Pantelejmona w Białymstoku, ks. Jarosław Jaszczuk – proboszcz parafii pw. Zaśnięcia Bogurodzicy w Górowie Iławieckim.

Nabiedrennikiem: ks. Radion Kondraciuk – proboszcz parafii pw. św. Mikołaja w Ornecie, ks. Adam Krysztopowicz - wikariusz parafii pw. pror. Eliasza w Białymstoku

Protodiakoństwem: ks. Sławomir Ostapczuk – diakon parafii pw. św. Pantelejmona w Białymstoku.


Wiaczesław Perek


<<<<    ^^^^    >>>>>


Powrót