IV Niedziela Wielkiego Postu – św. Jana Klimaka26.03.2012


25 marca w czwartą niedzielę Wielkiego Postu JE Najprzewielebniejszy Arcybiskup Białostocki i Gdański Jakub odprawił w Katedrze św. Mikołaja Boską Liturgię św. Bazylego Wielkiego. Władyka Jakub wieczorem przewodniczył także wieczornemu nabożeństwu w parafii pw. Hagia Sophia w Białymstoku połączonemu z czytaniem Ewangelii wg. św. Łukasza opisującej wydarzenia Męki Chrystusa.

Wiaczesław Perek


<<<<    ^^^^    >>>>>


Powrót1