V niedziela Wielkiego postu01.04.2012


W piątą niedzielę Wielkiego postu JE Najprzewielebniejszy Arcybiskup Białostocki i Gdański Władyka Jakub odprawił w Katedrze św. Mikołaja w Białymstoku Boską Liturgię św. Bazylego Wielkiego. Wieczorem Władyka Jakub przewodniczył Wielkiej wieczerni połączonej z czytaniem Ewangelii wg. św. Jana opisującą wydarzenia Męki Chrystusa. Wieczornym nabożeństwem Kościół prawosławny wstąpił w ostatni tydzień Świętej Czterdziesiątnicy zwanym tygodniem palmowym.

Wiaczesław Perek


<<<<    ^^^^    >>>>>


Powrót1