Rekolekcje wielkopostne duchowieństwa diecezji białostocko - gdańskiej07.04.2012


6 kwietnia JE Najprzewielebniejszy Arcybiskup Białostocki i Gdański Jakub odprawił Boską Liturgię Uprzednio Poświęconych Darów w cerkwi pw. Narodzenia Bogurodzicy w Gródku. Nabożeństwem zakończyły się rekolekcje duchowieństwa dekanatu gródeckiego.

Również 6 kwietnia Boską Liturgią Uprzednio Poświęconych Darów w cerkwi pw. św. Aleksandra Newskiego w Sokółce odprawioną przez JE Najprzewielebniejszego Biskupa Supraskiego Grzegorza zakończyły się rekolekcję dekanatu sokólskiego.

foto. R. Kulesza

Wiaczesław Perek


<<<<    ^^^^    >>>>>


Powrót1