Święto Zwiastowania Bogurodzicy07.04.2012


7 kwietnia w dniu święta Zwiastowania Bogurodzicy JE Najprzewielebniejszy Arcybiskup Białostocki i Gdański Jakub odprawił Boską Liturgię w Monasterze Zwiastowania Bogurodzicy w Supraślu. W Liturgii uczestniczyli także JE Najprzewielebniejsi Biskupi: Włodzimierski i Kowelski Włodzimierz (Patriarchat Moskiewski), Supraski Grzegorz oraz Siemiatycki Jerzy.

Podczas nabożeństwa, w czasie małego wejścia, Władyka Jakub podniósł do godności archimandryty namiestnika supraskiego monasteru o. ihumena Andrzeja (Borkowskiego). Natomiast do godności ihumena podniesieni zostali ojcowie hieromnisi: Mateusz (Ostapczuk) oraz Sergiusz (Matwiejczuk).

W przeddzień święta Arcybiskup Jakub odprawił w białostockiej Katedrze pw. św. Mikołaja uroczyste nabożeństwo Całonocnego czuwania.


Wiaczesław Perek


<<<<    ^^^^    >>>>>


Powrót1