Uroczystości Niedzieli Palmowej08.04.2012


8 kwietnia w VI Niedzielę Wielkiego Postu, Kościół prawosławny obchodził święto Wejścia Pana do Jerozolimy. Święto to nazywane jest także Niedzielą Palmową (cs. Wierbnoje Woskresienije, Niediela Waii, Wchod Gospodien wo Ijerusalim) i zaliczane jest do 12 największych świąt cerkiewnych.

Uroczystemu Całonocnemu czuwaniu w przeddzień oraz Boskiej Liturgii w dniu święta przewodniczył JE Najprzewielebniejszy Arcybiskup Białostocki i Gdański Jakub. Władyka Jakub podczas nabożeństw dokonał poświęcenia przyniesionych przez wiernych palemek.


Wiaczesław Perek


<<<<    ^^^^    >>>>>


Powrót1