Wielki Czwartek13.04.2012


Kościół prawosławny czci w Wielki Czwartek cztery wydarzenia które miały miejsce tuż przed krzyżową śmiercią Zbawiciela. Chrystus na znak pokory obmywa swoim uczniom nogi, następnie spożywa z nimi wieczerzę, która staje się zaczątkiem Eucharystii. Tego samego wieczoru Chrystus modli się arcykapłańska modlitwą do swego Ojca, oraz następuje zdrada jednego z uczniów – Judasza.

W Wielki Czwartek Boską Liturgię św. Bazylego Wielkiego w Katedrze św. Mikołaja w Białymstoku odprawił JE Najprzewielebniejszy Arcybiskup Białostocki i Gdański Jakub. Podczas nabożeństwa przygotowane zostały Święte Dary dla chorych na cały rok.

Wieczorem Władyka Jakub przewodniczył Jutrzni Wielkiego Piątku podczas której, czytane było 12 Ewangelii Męki Chrystusa.


Wiaczesław Perek


<<<<    ^^^^    >>>>>


Powrót1