Wielki Piątek13.04.2012


W Wielki Piątek Kościół prawosławny wspomina zbawcze i budzące bojaźń męki Pana i Boga i Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa. W Katedrze św. Mikołaja w Białymstoku uroczystej wielkiej wieczerni oraz jutrzni Wielkiej Soboty przewodniczył JE Najprzewielebniejszy Biskup Supraski Grzegorz.

Wiaczesław Perek


<<<<    ^^^^    >>>>>


Powrót1