Święty Ogień z Jerozolimy w Katedrze św. Mikołaja w Białymstoku 13.04.2012


W Wielką Sobotę w Katedrze św. Mikołaja w Białymstoku tuż po połunoszcznicy (nabożeństwie sprawowanym tuż przed północą) planowane jest dostarczenie Świętego Ognia prosto z Bazyliki Grobu Pańskiego z Jerozolimy. Od lampki ze Świętym Ogniem trzymanej przez JE Najprzewielebniejszego Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego Jakuba wierni będą mogli zapalić swoje świece.

Cud zstąpienia Świętego Ognia powtarza się corocznie od II wieku, zawsze w Wielką Sobotę ustaloną przez kalendarz Kościoła prawosławnego. JŚ Patriarcha Jerozolimy i Całej Palestyny po modlitwie w kaplicy Grobu Pańskiego wychodzi z cudownie zapalonymi świeczkami. Święty Ogień w pierwszych chwilach nie parzy, często samoistnie się unosi nad głowami zabranych w cerkwi.

Więcej informacji o cudzie Świętego Ognia - http://www.holyfire.org

foto. www.holyfire.org

Wiaczesław Perek


<<<<    ^^^^    >>>>>


Powrót