Wielka Sobota14.04.2012


Wielka Sobota w kalendarzu liturgicznym Kościoła prawosławnego zajmuje szczególne miejsce, bowiem jest to jedyna sobota w roku kiedy obowiązuje post. Jednakże mimo postu prawosławne świątynie zmieniają swój wystrój na biały, melodie nabożeństw przechodzą ze tonu smutnego na zdecydowanie bardziej świąteczny.

Boskiej Liturgii św. Bazylego Wielkiego w Katedrze św. Mikołaja w Białymstoku przewodniczył JE Najprzewielebniejszy Biskup Supraski Grzegorz. Władyka Grzegorz po nabożeństwie poświęcił przyniesione przez wiernych wielkanocne pokarmy.


Wiaczesław Perek


<<<<    ^^^^    >>>>>


Powrót1