Drugi dzień ¶więta Paschy17.04.2012


Drugiego dnia ¶więta Paschy JE Najprzewielebniejszy Arcybiskup Białostocki i Gdański Jakub odprawił Bosk± Liturgię w Katedrze ¶w. Mikołaja w Białymstoku. w nabożeństwie uczestniczył także JE Najprzewielebniejszy Biskup Supraski Grzegorz.

Wiaczesław Perek


<<<<    ^^^^    >>>>>


Powrót1