Trzeci dzień ¦więta Paschy17.04.2012


Trzeciego dnia ¶więta Paschy JE Najprzewielebniejszy Arcybiskup Białostocki i Gdański Jakub odprawił Bosk± Liturgię w cerkwi pw. Wszystkich ¦więtych w Białymstoku. Po Liturgii odprawiona została paschalna panichida – nabożeństwo za zmarłych.

Wiaczesław Perek


<<<<    ^^^^    >>>>>


Powrót1