Arcybiskup Jakub z wizytą na Białorusi27.04.2012


25 kwietnia z wizytą w Grodnie na Białorusi przebywał JE Najprzewielebniejszy Arcybiskup Białostocki i Gdański Jakub. Powodem do złożenia wizyty był jubileusz sześćdziesięciolecia urodzin JE Najprzewielebniejszego Biskupa Grodzieńskiego i Wołkowyskiego Artemiusza.

Głównym punktem jubileuszu Władyki Artemiusza była Boska Liturgia odprawiona w Katedrze pw. Opieki Matki Bożej w Grodnie. Nabożeństwu przewodniczył JE Najprzewielebniejszy Metropolita Astany i Kazachstanu Aleksander. W Liturgii uczestniczyli także JE Najprzewielebniejsi: Arcybiskup Jakub, Biskup Artemiusz oraz Biskup Brzeski i Kobryński Jan.

Po nabożeństwie odczytany zostały listy z pozdrowieniami od JŚ Patriarchy Moskiewskiego i całej Rusi Cyryla oraz od JE Najprzewielebniejszego Metropolity Mińskiego i Słuckiego, patriarszego Egzarchy całej Białorusi Filareta. Z pozdrowieniami dla Jubilata wystąpił także Władyka Jakub, przekazując w prezencie ikonę Bogurodzicy.


Wiaczesław Perek


<<<<    ^^^^    >>>>>


Powrót1