Niedziela Antypaschy 30.04.2012


22 kwietnia, w druga niedzielę po święcie Paschy, zwaną niedzielą Antypaschy, JE Najprzewielebniejszy Biskup Supraski Grzegorz odprawił Boską Liturgię w cerkwi pw. Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku. podczas nabożeństwa Władyka Grzegorz nagrodził wikariusza tamtejszej parafii ks. Marka Ławreszuka prawem noszenia kami ławki.

Podczas uroczystości śpiewały chór młodzieżowy pod dyrekcją ks. protodiakona Mariana Romańczuka oraz dziecięcy pod dyrekcją matuszki Iwony Romańczuk. Po Liturgii miała miejsca procesja, podczas której biskup Grzegorz oraz duchowni pozdrowili wiernych radosnymi paschalnymi słowami „Chrystos Woskresie”.

Na zakończenie uroczystości ze słowem do wiernych zwrócił się Biskup Grzegorz. Pozdrowił proboszcza z okazji zbliżającego się jubileuszu pięćdziesięciolecia kapłaństwa. Zwrócił się także do dzieci i młodzieży, dziękując za uczestnictwo w nabożeństwie i uroczyste powitanie.


ks. protodiakon Marian Romańczuk


<<<<    ^^^^    >>>>>


Powrót1