Trzecia Niedziela po święcie Paschy – Świętych Niewiast Niosących Wonności30.04.2012


W trzecią Niedziela po święcie Paschy Kościół prawosławny obchodzi pamięć Świętych Niewiast Niosących Wonności: Marii Magdaleny, Salomei, Joanny, Marty i Marii, Zuzanny oraz innych. Tego dnia JE Najprzewielebniejszy Arcybiskup Białostocki i Gdański Jakub celebrował Boską Liturgię w cerkwi pw. Świętych Niewiast Niosących Wonności w Czarnej Białostockiej.

Wiaczesław Perek


<<<<    ^^^^    >>>>>


Powrót1