Uroczystości w Monasterze Narodzenia Bogurodzicy w Zwierkach 05.05.2012


3 maja w Żeńskim Monasterze Narodzenia Bogurodzicy w Zwierkach odbyły się uroczystości poświęcone Świętemu Męczennikowi Gabrielowi Zabłudowskiemu. Całonocnemu czuwaniu oraz Boskiej Liturgii odprawionym w głównej monasterskiej świątyni pw. św. męcz. Gabriela przewodniczył JE Najprzewielebniejszy Arcybiskup Białostocki i Gdański Jakub oraz JE Najprzewielebniejszy Biskup Supraski Grzegorz. Podczas nabożeństwa spiewały dwa chóry: sióstr zwierkowskiego monasteru oraz męski chóru monasteru Narodzenia Bogurodzicy z Czerniowic na Ukrainie.

Monasterskie nabożeństwa trwały przez cała noc. O godz. 22:00 odprawiony został akatyst ku czci św. Gabriela, o godz. 23:00 akatyst Zmartwychwstaniu Pańskiemu, a o godz. 24:00 akatyst ku czci Bogurodzicy. Pierwsza Boska Liturgia rozpoczęła się o godz. 5:00, zaś druga celebrowana hierarchów o godz. 10:00.

Podczas Boskiej Liturgii Władyka Jakub w imieniu Świętego Soboru Biskupów PAKP nagrodził wikariusza parafii pw. św. Eliasza w Białymstoku, ks. prot. Piotra Pietkiewicza prawem noszenia palicy. Paschalną nagrodą za zasługi dla diecezji białostocko – gdańskiej, tj. prawem noszenia złotego krzyża, nagrodzony został kapelan monasteru Narodzenia NMP w Zwierkach ks. Aleksy Petrowski.


Wiaczesław Perek


<<<<    ^^^^    >>>>>


Powrót1