Świętego Wielkiego Męczennika Jerzego06.05.2012


6 maja w czwartą niedzielę po święcie Paschy, zwaną niedzielą o paralityku, Kościół prawosławny obchodzi pamięć św. Wielkiego Męczennika Jerzego Zwycięzcy. Świątecznej Boskiej Liturgii w cerkwi pw. św. Jerzego w Białymstoku przewodniczył JE Najprzewielebniejszy Arcybiskup Białostocki i Gdański Jakub.

Podczas nabożeństwa Władyka Jakub nagrodził wikariusza parafii pw. św. Eliasza w Białymstoku, ks. Adama Krysztopowicza prawem noszenia nabiedrennika.

Uroczystości uświetniły trzy parafialne chóry: młodzieżowy pod dyrekcją matuszki Anny Cyrkun, dziecięcy pod dyrekcja lektora Michała Warszyckiego oraz męski pod dyrygenturą lektora Romana Sacharczuka.


Wiaczesław Perek


<<<<    ^^^^    >>>>>


Powrót1