Arcybiskup Jakub na ¶w. Górze Grabarce23.05.2012


W dniach 18 - 19 maja JE Najprzewielebniejszy Arcybiskup Białostocki i Gdański Jakub uczestniczył w XXXIII Paschalnej Pielgrzymce Młodzieży Prawosławnej na ¶w. Górę Grabarkę. W sobotę 19 maja Władyka Jakub odprawił Bosk± Liturgię w cerkwi pw. Przemienienia Pańskiego w Żeńskim Monasterze pw. ¶więtych Marii i Marty. W nabożeństwie uczestniczył JE Najprzewielebniejszy Biskup Siemiatycki Jerzy. Arcybiskup Jakub odprawił także wieczorem nabożeństwo Całonocnego czuwania oraz panichidę na przyklasztornych cmentarzu.

Wiaczesław Perek


<<<<    ^^^^    >>>>>


Powrót1