Świętego Apostoła i Ewangelisty Jana Teologa23.05.2012


21 maja w dniu święta św. Apostoła i Ewangelisty Jana Teologa JE Najprzewielebniejszy Arcybiskup Białostocki i Gdański Jakub odprawił Boską Liturgię w cerkwi św. Jana Teologa w Monasterze Zwiastowania Bogurodzicy w Supraślu. W Liturgii uczestniczyli JE Najprzewielebniejsi Biskupi Supraski Grzegorz oraz Siemiatycki Jerzy. Podczas świątecznej procesji wokół soboru pw. Zwiastowania Bogurodzicy, Biskupi odprawili krótkie nabożeństwo żałobne nad znajdującym się w krypcie grobem ś.p. Arcybiskupa Mirona.

W przeddzień święta Arcybiskup Jakub odprawił nabożeństwo Całonocnego czuwania w Katedrze pw. św. Mikołaja w Białymstoku.


Wiaczesław Perek


<<<<    ^^^^    >>>>>


Powrót1