Święto białostockiej Katedry pw. św. Mikołaja Cudotwórcy23.05.2012


22 maja w dniu święta przeniesienia relikwii św. Mikołaja Cudotwórcy z Myry Licejskiej do Bari, JE Najprzewielebniejszy Arcybiskup Białostocki i Gdański odprawił Boską Liturgię w Katedrze św. Mikołaja w Białymstoku. Władyka Jakub w przeddzień święta wieczorem odprawił także w Katedrze św. Mikołaja uroczyste Całonocne czuwanie. W świątecznych nabożeństwach uczestniczył JE Najprzewielebniejszy Biskup Supraski Grzegorz oraz Siemiatycki Jerzy

Wiaczesław Perek


<<<<    ^^^^    >>>>>


Powrót1