Ruch służbowy30.05.2012


- JE Najprzewielebniejszy Arcybiskup Białostocki i Gdański Jakub, dekretem nr 48/O/P/2012 mianował z dniem 9 maja 2012 r. ks. Dariusza JóĽwika proboszczem Parafii Prawosławnej pw. ¶w. Mikołaja w Gdańsku.

- JE Najprzewielebniejszy Arcybiskup Białostocki i Gdański Jakub, dekretem nr 55/O/P/2012 mianował. ks. Adam Jakuca wikariuszem Parafii Prawosławnej Parafii Prawosławnej pw. ¶w. Jana Teologa w Białymstoku.


Wiaczesław Perek


<<<<    ^^^^    >>>>>


Powrót